Blogs


Sneldiagnose als voorbeeld voor grotere arts- en patiënttevredenheid

Prof.dr. Bert Kersten

In 2010 boog de Nederlandse top van hoogleraren Optimalisatie Bedrijfsprocessen zich samen met oncologen en patiënten over de vraag waarom de diagnose bij het vermoeden van kanker soms zo lang duurt. Dit was het begin van het Sneldiagnose Programma met als doel om voor iedereen in Nederland sneldiagnose beschikbaar te hebben.

Lees verder »


Hoe houden we de gezondheidszorg bemensbaar?

Prof.dr. Richard Boucherie

De zorgsector omvat momenteel ruwweg 10% van het BNP. Zonder wijzigingen zal dit in 2035 verdubbeld zijn. Zorgkosten worden voor een belangrijk deel bepaald door arbeidskosten. Boucherie laat zien hoe de inzet van personeel geoptimaliseerd kan worden.

Lees verder »


Verschillen en overeenkomsten tussen vrachtwagen en patiënt

Ir. Dick Theisens – Symbol BV

De verschillen tussen een vrachtwagen en een patiënt lijken evident. Toch kan de zorgsector veel inspiratie opdoen over de manier waarop deze vrachtwagen geproduceerd wordt, zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke aandacht en zorg voor de patiënt.

Lees verder »


Procesverbetering is een kwestie van gewoon doen

Henri Wijers – Ziekenhuisgroep Twente

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) wil in de toekomst kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen op het gebied van technologie, nieuwe behandelmogelijkheden en benodigde bouwkundige aanpassingen. Dit zijn allemaal zaken waarvoor financiën nodig zijn, zeker ook gelet op de gestelde eisen van de banken. Mede hierdoor is Wijers in 2006 begonnen met de introductie van een Lean Six Sigma programma binnen ZGT.

Lees verder »


Need analyses voor een betere zorg

Drs. Gerard Nederpelt – WGV Zorg en Welzijn

Arbeid is de belangrijkste factor binnen de zorgsector. De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is van cruciaal belang. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de inzet van professionals kosten met zich meebrengt. Het beleid is steeds meer gericht op kostenbeheersing, hetgeen gevolgen heeft voor de vraag naar personeel. Daarbij zijn technologieën en systemen in de zorg voortdurend in ontwikkeling en is er sprake van veranderingen in de visie op zorg en de financieringsstructuur. Nederpelt neemt u mee in de belangrijkste ontwikkelingen in de zorgsector en de hieruit ontstane noodzaak tot het continu verbeteren van processen. Lean Six Sigma is hiervoor een goed middel, zeker als de methodiek wordt toegespitst op de zorg.

Lees verder »